1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W CV

2. DEKLARACJA KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

3. DEKLARACJA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

4. KONTYNUACJA NAUKI W PRZEDSZKOLU

 

5. PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

6. UDZIAŁ W RELIGII, WDŻR

7. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

8. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

9. WNIOSEK O WYPISANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

10. WNIOSEK O WYPISANIE DZIECKA ZE SZKOŁY

11. ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW (PRZEDSZKOLE)