1. LISTA DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PODCZAS PROCESU REKRUTACJI NA STANOWISKO NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY/PEDAGOGA 

2. INFORMACJE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY:

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO: