1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W CV

2. ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW

3. ZGODA NA PRZEJAZD DZIECKA ROWEREM

4. ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA U DZIECKA

 

5. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

6. OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

7. DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

8. DEKLARACJA KORZYSTANA Z POSIŁKÓW

9. PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

10. PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

11. DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ