Zajęcia skierowane są do mniejszych i większych dzieci a także młodzieży. Pracujemy w parach, w grupach 8-10 osobowych. Podczas zajęć budujemy  robota zgodnie z projektem. Po zbudowaniu zaczynamy programowanie w zależności od czynności jaką ma wykonywać robot. Stworzony program  wgrywamy  do "mózgu" robota i sprawdzamy jego działanie, wprowadzając ewentualne korekty.

Zajęcia rozwijają zdolności manualne, uczą pracy w zespole, kreatywnego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię przestrzenną i pomysłowość dzieci.

Są wstępem do "dorosłego programowania".