OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH  - KOŁA INFORMATYCZNEGO: PODSTAWY TWORZENIA GIER

Podstawy tworzenia gier realizowane są w języku Scratch. Jest to edukacyjny język, stworzony jako narzędzie do nauczania dzieci podstaw programowania. Umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, bądź gier. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli, które ułożone we właściwy sposób tworzą działający program lub grę. Podczas kursu wprowadzone zostaną inne języki i platformy takie jak m.in.: KODU (tworzenie gier 3D).
Podczas tworzenia gry komputerowej, ważna jest odpowiednio przygotowana grafika. Uczestnicy kursu, będą uczyli się w jaki sposób przygotować pliki do projektu,
w tym celu zostaną wykorzystanie różne aplikacje graficzne m.in.: GIMP oraz narzędzia w postaci tabletów graficznych.
Uczeń po ukończeniu kursu będzie potrafił tworzyć podstawowe gry i aplikacje
w języku Scratch, potrafił wykorzystywać logiczne myślenie do rozwiązywania problemów, pozna co to jest pętla warunkowa, zmienne zdarzenie, rozwinie umiejętności matematyczne, korzystając z licznych twierdzeń, wzorów, operacji matematycznych, wykorzysta układ współrzędny do rozmieszczenia obiektów w przestrzeni 2D i 3D, użyje praw fizyki do zbudowania własnej aplikacji, wie jak tworzyć grę wieloosobową, do czego służą komunikaty, listy.W środowisku 3D Kodu Game Lab, uczeń rozwinie wiedzę przestrzenną, wykorzysta trójwymiarowy układ współrzędnych, wykorzysta funkcje matematyczne do zaprogramowania logiki gry, buduje modele trójwymiarowe świata.

GRUPA: 8-10 osób
ZAJĘCIA DEDYKOWANE DLA DZIECI: 1-3 klasa podstawowa, 4-8 klasa podstawowa

 
OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH  - KOŁA INFORMATYCZNEGO: 
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH

Kurs ten obejmuje podstawy tworzenia stron internetowych. Zajęcia zawierają przyjazne wprowadzenie w świat języka znaczników HTML oraz sposobu stylizowania wyglądu stron przy pomocy stylów CSS. Efektem końcowym jest stworzenie własnych stron oraz opublikowanie ich w sieci. Po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat: narzędzi do tworzenia stron internetowych, elementarne tagi języka HTML, tworzenie tabel, list, sekcji, wstawianie zewnętrznych stron na swoje strony, tworzenie formularzy, stylowanie stron internetowych z wykorzystaniem CSS, dołączanie arkuszy stylów do stron internetowych, stylowanie bloków, list, tabel i innych elementów, tworzenie własnych stron internetowych na dowolny temat, publikacja stron w Internecie.

GRUPA: 8-10 osób
ZAJĘCIA DEDYKOWANE DLA DZIECI: 6-8 klasa podstawowa