Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w roku szkolnym 2019/ 2020.

7-8 klasa - zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty:

  • Ćwiczenie i utrwalenie słownictwa oraz gramatyki,
  • Rozwijanie umiejętności czytania, słuchania i pisania,
  • Poszerzanie znajomości funkcji i środków językowych,
  • Rozwiązywanie przykładowych testów ósmoklasisty.

Koło językowe 5-6 latki:

                Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie zróżnicowanej zabawy od wykonywania wielu czynności ruchowych, gier dydaktycznych czy sytuacyjnych, śpiewając piosenkę, czy powtarzając rytmiczną rymowankę. W prezentacji słownictwa wykorzystywane są karty obrazkowe oraz filmiki edukacyjne. Utrwalenie danej partii materiału zostanie umieszczone na kartach pracy, które będą udostępniane rodzicom, tak by mogli utrwalać słownictwo razem z dzieckiem w domu.