Niezwykle radosne, pełne ciepła i nadziei Jasełka, mogliśmy obejrzeć dziś w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu. W świąteczny i radosny nastrój wprowadziły nas aniołki z
grupy przedszkolnej, które ujęły wszystkich obecnych perfekcyjnym wykonaniem pastorałki. Następnie młodzież szkolna,
w krótkim przedstawieniu przeplatanym wspólnie śpiewanymi kolędami, przypomniała o tym, co w tym wyjątkowym
świątecznym okresie powinno być dla nas najważniejsze. Były także życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt
dla wszystkich obecnych, które w imieniu władz Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbiegniewa Klewina i całej
Rady, złożył Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, a dla dzieciaków, oprócz słodkości, by Święty Mikołaj był dla nich hojny i
o nikim nie zapomniał. Do życzeń przyłączyła się także prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu pani Iwona
Czapla. Na zakończenie tego niezwykle ciepłego spotkania, Rada Rodziców zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.