W miniony czwartek, tj. 7. listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. Miry
i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu odbył się Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu projektu "Niepodległość niejedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności", dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

Głównymi celami organizowanego przeglądu były:

  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na wartości patriotyczne,
  • rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej,
  • kształtowanie postawy patriotycznej poprzez piosenkę
  • konfrontacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży,
  • wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności człowieka.

Do finałowych międzyszkolnych przesłuchań zakwalifikowało się 15 solistów w trzech kategoriach wiekowych oraz 9 duetów/zespołów ze szkół: SP w Proszeniu, SP w Wolborzu, SP w Komornikach, SP w Goleszach, SP w Moszczenicy, SP w Gazomii Starej, SP w Zawadzie, Domowe Przedszkole z Wolborza oraz Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej
w Piotrkowie Tryb. Uroczystość otworzyła prezes Stowarzyszenia p. Iwona Czapla, która powitała wszystkich zgromadzonych młodych wykonawców, opiekunów i przybyłych na uroczystość gości. Wszyscy występujący soliści i zespoły zaprezentowali bardzo wysoki poziom, zaś wykonywane pieśni nabierały nowego życia w ustach młodych artystów. Atmosfera podczas przeglądu była naprawdę wyjątkowa. Powołane jury w składzie: p. Teresa Kopańska - Zaręba przewodnicząca, p. Jolanta Piekarska członek, p. Jarosław Midera członek miało ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców.  W gronie nagrodzonych znaleźli się:

ZESPOŁY:

Kategoria 0-III kl.:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Wolborzu

Kategoria IV – VIII kl.:

Miejsce I – Chór Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

Miejsce II – Zespół „No Name” ze Szkoły Podstawowej w Wolborzu

Miejsce III – Zespół „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej w Goleszach

SOLIŚCI:

Kategoria 0 – II kl.:

Miejsce I – Kinga Rybak z Domowego Przedszkola w Wolborzu

Miejsce II – Kinga Jarnut ze Szkoły Podstawowej w Wolborzu

Miejsce III – ex aequo Amelia Mirowska  oraz Kamil Owczarek - oboje ze Szkoły Podstawowej w Komornikach

Kategoria III – V kl.:

Miejsce I – Lena Pełka ze Szkoły Podstawowej w Wolborzu

Miejsce II – Amelia Midera ze Szkoły Podstawowej w Proszeniu

Miejsce III – Tobiasz Krawczyński ze Szkoły Podstawowej w Wolborzu

Kategoria VI – VIII kl.:

Miejsce I – Bartosz Kuchta ze Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

Miejsce II – Aleksandra Pełka ze Szkoły Podstawowej w Wolborzu

Miejsce III – Kinga Bąbol ze Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu dziękuje wszystkim artystom za udział
i zaangażowanie w uroczystość, opiekunom zaś, za wspaniałe przygotowanie dzieci
i młodzieży do konkursu.

Zwycięzcy Przeglądu Pieśni Patriotycznej wystąpią ponownie podczas uroczystego podsumowania projektu w dniu 20 listopada br. w Szkole Podstawowej w Proszeniu. Zapraszamy!!!