Niezwykle radosne, pełne ciepła i nadziei Jasełka, mogliśmy obejrzeć dziś w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu. W świąteczny i radosny nastrój wprowadziły nas aniołki z
grupy przedszkolnej, które ujęły wszystkich obecnych perfekcyjnym wykonaniem pastorałki. Następnie młodzież szkolna,
w krótkim przedstawieniu przeplatanym wspólnie śpiewanymi kolędami, przypomniała o tym, co w tym wyjątkowym
świątecznym okresie powinno być dla nas najważniejsze. Były także życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt
dla wszystkich obecnych, które w imieniu władz Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbiegniewa Klewina i całej
Rady, złożył Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, a dla dzieciaków, oprócz słodkości, by Święty Mikołaj był dla nich hojny i
o nikim nie zapomniał. Do życzeń przyłączyła się także prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu pani Iwona
Czapla. Na zakończenie tego niezwykle ciepłego spotkania, Rada Rodziców zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.

24 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji historii, na której przybliżone zostały dzieje naszego regionu w okresie II wojny światowej. Zajęcia te zorganizowane zostały w ramach projektu "Niepodległość nie jedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności", dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".
Chętni uczniowie, na potrzeby tych zajęć, wykonali prace dodatkowe. Amelia Midera przedstawiła ciekawą prezentację pt. "Czasy okupacji niemieckiej na ziemiach wolborskich", Nikodem Malec z Jakubem Adamkiem przygotowali prezentację zatytułowaną "Proszenie w czasie wojny", Zuzanna Rosiak z Zuzanną Sońtą wykonały plakat, na którym przybliżyły dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszeniu, a Oliwia Szczecińska zaprezentowała tomaszowski Plac Kościuszki na starych fotografiach. 
Nadrzędny cel lekcji poświęconej edukacji regionalnej,  którym jest kształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości poprzez wyposażanie ich w bogatą wiedzę o regionie i umiejętne powiązanie jej z rzeczywistością narodową oraz umacnianie ich więzi z najbliższym środowiskiem rodzinnym, regionem oraz krajem uważamy za osiągnięty.

Niezwykła lekcja historii miała miejsce 20 listopada br. w Proszeniu za sprawą Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu. W sali ludowej OSP odbyło się bowiem uroczyste podsumowanie realizowanego projektu pt. „Niepodległość niejedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.