Pracownia przyrodniczo-biologiczna, chemiczna 

Dzieci od najmłodszych lat poznają i odkrywają świat. Są obserwatorami i wędrowcami, podróżnikami po kolorowym świecie przyrody, chemii czy geografii. Przyroda w klasie 4 stanowi łagodne przejście do nauczania biologii w klasach 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Do tego, by bliżej poznać świat, przyrodę, biologię czy chemię niezbędne są pomoce dydaktyczne. Wyposażenie pracowni przyrodniczo-biologicznej i chemicznej nr 3 w Szkole Podstawowej w Proszeniu pozwala na realizację programu w oparciu o pokazy i ćwiczenia na modelach dydaktycznych oraz zestawach tematycznych. Umożliwia rozwój umiejętności obserwacji w terenie i obserwacji pośredniej w sali lekcyjnej. Uczy korzystania z map, plansz anatomicznych, rysunków i schematów.

Pracownia chemiczna wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne przy prowadzeniu lekcji chemii. Znajduje się tam specjalny stół laboratoryjny, który zaopatrzony jest w szkło oraz odczynniki chemiczne.  Dzięki tym pomocom nauka chemii jest ciekawsza, uczniowie mogą przeprowadzać samemu doświadczenia chemiczne albo obserwować, jak wykonuje je nauczyciel. Na wyposażeniu pracowni znajduje się komputer, projektor multimedialny oraz tablica interaktywna. Na ścianie umieszczony jest układ okresowy pierwiastków chemicznych, który ułatwia dzieciom naukę. Wszystko to sprawia, że nauka chemii jest ciekawa oraz interesująca.

W pracowni znajduje się również funkcjonalny zestaw mebli pozwalający na przechowywanie pomocy dydaktycznych takich jak: modele anatomiczne mózgu, oka, szkielet człowieka, mikroskopy, lupy, programy multimedialne, stację meteorologiczną, zestawy dydaktyczne do badania jakości wody, gleby i powietrza. Pracownia zawiera zestaw multimedialny projektor, komputer i tablicę interaktywną.