Uczniowie mogą korzystać z wysoko wydajnych jednostek PC - 12 stanowisk dostępowych. Pracownia działa w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft. Nauczyciel ma pełną kontrolę nad wykonaniem wszelkich zadań. Każde stanowisko jest chronione przed dostępem uczniów do niewłaściwych treści.

Dzięki rozwiązaniom Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, szkoła posiada szerokopasmowe łącze internetowe, umożliwiające bezproblemową pracę  w chmurze. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, uczniowie poznają podstawowe zasady funkcjonowania sieci komputerowych, grafiki komputerowej (praca z tabletami graficznymi), obsługi pakietów biurowych, czy zagadnień Internet of Things.

Pracownia dostosowana została również do nauczania języków obcych. Każdy uczeń posiada osobne biurko, słuchawki, mikrofon.

Ponadto pracownia posiada sprzęt audio - wizualny oraz rzutnik multimedialny, co sprawia, że lekcje są bardziej efektywne, usprawniając  i uprzyjemniając naukę. Nasza pracownia informatyczno - językowa z zastosowaniem nowoczesnych technologii daje doskonałe efekty w rozwoju uczniów, ułatwia zapamiętywanie przez nich wielu informacji, a także zachęca do intensywnej pracy.
Innowacyjne rozwiązanie wdrożone podczas rewitalizacji pracowni komputerowej zapewniają komfortową pracę uczniom jak i wykładowcom.