O BIBLIOTECE SŁÓW KILKA

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy
w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je.

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Proszeniu  służy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom
i innym pracownikom szkoły. Nasza biblioteka obecnie liczy ok. 6000 woluminów.
Na księgozbiór składają się przede wszystkim: literatura piękna dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literatura piękna dla dorosłych oraz literatura popularno-naukowa.  W 2017 r. księgozbiór został nieco odświeżony, dzięki udziałowi szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. W kolejnych latach, dzięki funduszom przekazanym przez organ prowadzący (czyt. Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu) uzupełniono księgozbiór lektur oraz dokupiono fachowe pozycje z zakresu fizyki, botaniki i plastyki.
W 2021 roku do biblioteki został zakupiony program biblioteczny e-Biblio (LIBRUS). Obecnie trwają prace, w ramach których do systemu zostanie wprowadzony cały księgozbiór.

Szkolna biblioteka nie posiada osobnego pomieszczenia. Miejsce na regały z księgozbiorem wydzielono w jednej z pracowni. Do dyspozycji nauczyciela bibliotekarza jest laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne.  Zintegrowany system biblioteczny e-Biblio dane przechowuje na dyskach wirtualnych, dlatego bibliotekarz może część swoich obowiązków wykonywać poza pomieszczeniem, w którym zgromadzono księgozbiór (np. w chwili, gdy odbywają się tam lekcje).

GŁÓWNE ZADANIA BIBLIOTEKI

 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli,
 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania,
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 • selekcja księgozbioru,
 • sporządzanie planów pracy i sprawozdań,
 • współpraca z placówkami oświatowymi i innymi bibliotekami.

W BIBILIOTECE SZKOLNEJ MOŻESZ:

 • wypożyczać książki do domu,
 • skorzystać ze księgozbioru podręcznego,
 • uczestniczyć w uroczystościach i konkursach,
 • przygotować pracę domową, a przy tym skorzystać z zasobów biblioteki

DYŻURY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PONIEDZIAŁEK 745-1215,

WTOREK 700 - 720

CZWARTEK 1310 - 1510

Linki:

 1. Regulamin szkolnej biblioteki (załącznik 1)
 2. Regulamin – podręczniki (załącznik 2)
 3. Wykaz lektur (załącznik 3)
 4. Warto zajrzeć! – zbiór przydatnych stron i linków ( załącznik 4)
 5. Książki dla dzieci w języku ukraińskim do bezpłatnego pobrania

 

1. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2. REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SP PROSZENIE 

3. WYKAZ LEKTUR

4. PRZYDATNE STRONY I LINKI

5. KSIĄŻKI DLA DZIECI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM