WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 marca 2017 r.

(Dz. U. poz. 1603 z 2019 r. poz. 318 i 1093)

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

  • 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych - do 8 dni;

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2019

( poniedziałek )

Dzień dyrektorski

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

1.11.2019

( piątek)

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2019                        ( poniedziałek )

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12.2019 – 1.01.2020

 

 

2.01.2020 ( czwartek )

Dzień dodatkowo wolny od zajęć

 

3.01.2020 ( piątek )

Dzień dodatkowo wolny od zajęć

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

6.01.2020

 

FERIE ZIMOWE

13.01.2020- 26.01.2020

 

EGZAMIN 8-KLASISTY

21.04.2020

Dni dodatkowo wolne od zajęć ( 3 )

22.04.2020

23.04.2020

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

09.04.2020 – 14.04.2020

 

 

 

30.04.2020

( czwartek )

Dzień dodatkowo wolny od zajęć

ŚWIĘTO PRACY

1.05.2020

( piątek )

 

BOŻE CIAŁO

11.06.2020                        ( czwartek )

 

 

12.06.2020                      ( piątek )

Dzień dodatkowo wolny od zajęć

KONIEC ROKU

26.06.2020