EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – aktualizacja terminów

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r, po dokonaniu aktualizacji dnia 20 maja terminarz egzaminów przedstawia się następująco :

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W TERMINIE

GŁÓWNYM

 

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W TERMINIE

DODATKOWYM

 

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego   w czerwcu i lipcu

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.