Sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka, ale jest również środkiem nauczania, gdyż wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze. Celem warsztatów kreatywności i wyobraźni, oferowanych przez naszą placówkę jest budowanie twórczych i samodzielnych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. Bardzo zależy nam, aby dzieci mogły w sposób naturalny uwalniać naturalną ekspresję twórczą, wychodząc ze schematów. Pozwalamy w ten sposób naszym podopiecznym doświadczać sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wspierać ich samodzielność i wzmacniać wiarę we własne możliwości. W trakcie zajęć dzieci poznają podstawowe techniki plastycznerysowanie, malowanie, lepienie z użyciem różnych materiałów, tworzenie wydzieranek z papieru, cięcie nożyczkami, prace z wykorzystaniem klejów, piasku, kaszy, materiału przyrodniczego, waty, tkanin, itp.

Warsztaty pozwolą naszym dzieciom poznawać nowe formy wyrazu i działań artystycznych, są przede wszystkim arteterapią sprzyjającą relaksacji i wyciszeniu emocji. Dzięki nim, dzieci mogą kształtować umiejętność wyrażania własnych uczuć i przeżyć.

Zajęcia będą odbywały siew piątki w godzinach 13.00-14.00. Zapraszam

Katarzyna Seget