KOŁO MATEMATYCZNE DLA OLIMPIJCZYKÓW


Koło matematyczne dla olimpijczyków
Zajęcia matematyczne przeznaczone dla uczniów zdolnych, wybijających się oraz
wszystkich pragnących podnieść swe kompetencje matematyczne. Koło, obok przekazywania
uczestnikom konkretnej wiedzy  i umiejętności, ma na celu aktywizację najzdolniejszych
uczniów oraz pomoc  w przełamywaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie
swojej własnej wartości.
Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy rozwiązują zadania szybko i na swój
własny sposób, zainteresowanych matematyką i zadaniami problemowymi. Zadania,
nawiązując do wielu dziedzin życia, ukazują matematykę jako ciekawy przedmiot. Uczniowie
przygotowywani są do olimpiad ogólnopolskich i konkursów przedmiotowych, toteż zakres
materiału obejmuje cały cykl nauczania matematyki w poszczególnych klasach.
Cele ogólne koła:
 rozwijanie intuicji matematycznej;
 rozwijanie postawy twórczej uczniów;
 rozbudzanie zainteresowań matematycznych;
 kształtowanie pozytywnej motywacji;
 rozszerzenia wiedzy matematycznej (poziom klas wyższych SP oraz elementy wiedzy
ze szkoły średniej).
Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki w ogólnopolskich olimpiadach
matematycznych. W każdym roku szkolnym przynajmniej jeden z uczniów zdobywa
wyróżnienie bądź tytuł  laureata ogólnopolskiej olimpiady matematycznej (dotychczas
w konkursach EDI PANDA 2018, EDI PINGWIN 2018, CES ALBUS 2019, EDI PINGWIN
2019, CES GALILEO 2020).
W roku szkolnym 2019/2020 uczeń klasy VIII uzyskał 4. miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Przedmiotowym CES GALILEO 2020, uzyskując tytuł Laureata, dający mu
dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły średniej.