Zajęcia plastyczne, przeznaczone dla uczniów klas  4 - 8.
Na zajęciach uczniowie poznają ciekawe techniki plastyczne, wykonywać będą m.in. kartki okolicznościowe techniką iris folding czy z wykorzystaniem dziurkaczy, kartki przestrzenne, witraże, poznają technikę quillingu itp.
Zapraszam we wtorki na 8 godzinę lekcyjną ( 14.10-14.55) do sali nr 6.

Barbara Chmielnicka