Zajęcia fizyczne przeznaczone dla uczniów chętnych, by poznawać otaczający nas
świat poprzez naukę i doświadczenia. Koło, obok przekazywania uczestnikom konkretnej
wiedzy  i umiejętności, ma na celu aktywizację zdolnych uczniów oraz pomoc 
w przełamywaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej własnej
wartości.
                 Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę fizyczną,
nauczyć się sprawnie rozwiązywać zadania i poznawać otoczenie poprzez doświadczenie..
Cele ogólne koła:
 rozwijanie intuicji matematycznej;
 rozwijanie postawy twórczej uczniów;
 rozbudzanie zainteresowań matematyczno – fizycznych;
 kształtowanie pozytywnej motywacji;
 rozszerzenia wiedzy z fizyki.
             Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 brali udział w kilku
konkursach z fizyki. W X Konkursie Fizycznym „Fascynująca Fizyka” troje naszych uczniów
zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, dzięki czemu mogliśmy przeżyć ciekawą i
niepowtarzalną przygodę – finał teoretyczny – w I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.