Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

 

Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie zróżnicowanej zabawy od wykonywania wielu czynności ruchowych, gier dydaktycznych czy sytuacyjnych, śpiewając piosenkę, czy powtarzając rytmiczną rymowankę. W prezentacji słownictwa wykorzystywane są karty obrazkowe oraz filmiki edukacyjne. Utrwalenie danej partii materiału zostaje umieszczone na kartach pracy, które są udostępniane rodzicom, tak by mogli utrwalać słownictwo razem z dzieckiem w domu.

Uczniowie poznają nie tylko nowy materiał leksykalny, konstrukcje gramatyczne, ale także przełamują pierwsze bariery językowe doskonaląc umiejętność komunikacyjną oraz rozumienia ze słuchu.

Wykorzystywane gry i zabawy językowe w oparciu o różnorodne metody dostarczają dzieciom nie tylko ogólnej wiedzy o języku obcym, ale także pozwalają na stosowanie tej wiedzy w obszarze praktycznym. Dzięki wielostronnej aktywności językowej uczniów na zajęciach można wprowadzać takie działania jak rysowanie, kolorowanie, klejenie, wycinanie, układanie elementów. Współwystępowanie ćwiczeń ustnych z ćwiczeniami plastycznymi czy manualnymi rozwija wyobraźnię i zachęca do dalszej nauki języka angielskiego.

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone są przez nauczycielkę Justynę Kamińską.