PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z MATEMATYKI

 

Cykl zajęć dla ósmoklasistów, przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Podczas dwugodzinnych zajęć, które odbywają się co dwa tygodnie, rozwiązujemy różne przykładowe arkusze egzaminacyjne z dużym naciskiem na zadania otwarte. Uczniowie otrzymują wiele materiałów dodatkowych, jak arkusze do domu, ciężko dostępne publikacje, autorskie zestawy powtórzeniowe wybranych działów. Bazujemy także na wszelkich możliwych publikacjach CKE.
                Uczniowie stopniowo systematyzują swą wiedzę ze szkoły podstawowej, bacznie przyglądają się różnym typom zadań, zapamiętują nietypowe schematy i uczą się tworzyć strategie budowy zaawansowanych zadań.