CZAPLA IWONA
Prezes Stowarzyszenia, Doradztwo zawodowe
GAJDA-GAWRYSZCZAK EDYTA
Dyrektor Szkoły, Pedagog
BARAŃSKA MILENA
Chemia, Biologia, Geografia, Technika
BOGUSŁAWSKA ELŻBIETA
Biologia, Przyroda
BYCZEK NATALIA
Pracownik biurowy
GŁOWACKI ADAM
Informatyka
KAMIŃSKA JUSTYNA
Język angielski
KAŹMIERCZAK PAULINA
Edukacja wczesnoszkolna, Logopeda
KLAUZ AGNIESZKA
Geografia
KOTYNIA GABRIELA
Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja przedszkolna
KOWALIK KAROL
Religia
KUCHARCZYK KAROLINA
Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne, Zajęcia Rewalidacyjne, Zajęcia Rozwijające Komunikacje
KULA JUSTYNA
Edukacja przedszkolna
MIESZEK EWELINA
Edukacja przedszkolna
PIEKARSKA JOLANTA
Język niemiecki, muzyka, plastyka
POPIELAWSKI RADOSŁAW
Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie
ROGALSKA MARTA
Matematyka
SIKORSKA KAROLINA
Język polski, Edukacja przedszkolna
SITARZ DOMINIK
Chemia
SŁOWIK RENATA
Język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie
SNOPEK MAREK
Edukacja dla bezpieczeństwa
SYPUŁEK MONIKA
Informatyka, Biblioteka
SZUSTOROWSKA MAŁGORZATA
Język polski, Historia
ŚWIĄTEK BARBARA
Pracownik pracy lekkiej