Grant pozyskany w ramach programu Mikrogranty w łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatyw”, którego organizatorem jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi przez grupę nieformalną ,,Ratownicy'' którzy są członkami Stowarzyszenia GHE im. płk. J. Maleszewskiego, II Okręg Policji Państwowej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły w Proszeniu.

Projekt „Wypadek – reaguję - pomagam'' jest skierowany do młodzieży z placówki szkolnej znajdującej się
w miejscowości Proszenie. W akcji będą brali udział partnerzy, tj. funkcjonariusze Policji , strażacy , instruktorzy ratownictwa medycznego, Stowarzyszenie GHE im. płk. J. Maleszewskiego, II Okręg Policji Państwowej.

Celem głównym jest przeszkolenie dzieci i młodzieży  z terenów wiejskich oraz grona pedagogicznego z pierwszej pomocy przedmedycznej, co realnie zwiększy bezpieczeństwo na drogach oraz w życiu codziennym.

Poszczególne służby przeprowadzą z młodzieżą szkolenia z zakresu swoich działań:

- Policjanci przeprowadzą prelekcje na temat podstawowych zasad prawa o ruchu drogowym, ogólnych zasad panujących na drodze, jakie istnieją zagrożenia dla pieszego w ruchu drogowym i jak poprawnie poruszać się po drodze publicznej. Najważniejszym elementem spotkania z Policjantami będzie uświadomienie młodzieży
o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmroku.

- Strażacy przeprowadzą prelekcje dotyczącą zachowania świadka zdarzenia drogowego, czyli jak mamy postępować aby udzielić pierwszej pomocy, poprzez wezwanie poszczególnych służb ratunkowych korzystając
z numeru alarmowego 112. Strażacy wspólnie z Policjantami przedstawią inscenizację zdarzenia drogowego, które ma utrwalić tok postępowania w udzielaniu pomocy.

- Instruktorzy ratownictwa medycznego będą prowadzić szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej - resuscytacji, pozycja boczna ustalona, chwyt Heimlicha oraz opatrywanie ran. Szkolenie pierwszej pomocy skierowane jest do młodzieży szkolnej oraz grona pedagogicznego. Głównym założeniem szkolenia z pierwszej pomocy jest przeszkolenie wszystkich uczniów, przekazanie wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenia praktyczne na fantomach.

- Stowarzyszenie GHE im. J. Maleszewskiego, II Okręg Policji Państwowej - członkowie Stowarzyszenia będą wspierać w szkoleniu praktycznym z zakresu resuscytacji, pozycji bocznej ustalonej, co przyspieszy proces ćwiczeń praktycznych. Jako dodatkową ciekawostkę, Stowarzyszenie przedstawi krótką prelekcję na temat Policji Państwowej z okresu międzywojennego. Młodzież szkolna będzie miała możliwość zobaczenia umundurowania
i wyposażenia policjanta z lat 1920-1939.

Po przeprowadzonych szkoleniach w poszczególnych blokach tematycznych, uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia sprzętu policyjnego, strażackiego oraz radiowozów, wozów bojowych Straży Pożarnej.

Celem działania jest szeroko pojęta profilaktyka z zakresu prawa ruchu drogowego uświadomienia młodzieży
o istniejących zagrożeniach związanych z nieroztropnym zachowaniem na drodze.

Niestety do dnia dzisiejszego nie opracowano żadnego programu edukacyjnego dla młodzieży z zakresu pomocy przedmedycznej. Dzieci nie posiadają podstawowej wiedzy z zakresu resuscytacji, pozycji bocznej ustalonej, czy też chwytu Heimlicha. Projekt, ”Wypadek – reaguję – pomagam” jest działaniem innowacyjnym na skale województwa - do tej pory nikt nie podejmował się zaangażowania służb ratunkowych oraz grup nieformalnych, stowarzyszeń w celu propagowania bezpieczeństwa i szkolenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy.

Podstawowe dane potwierdzają, iż działania zakresu prewencji są niezbędne i wymagają podjęcia działań, nie tylko przez służby powołane przez organy państwowe, ale również organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które muszą włączyć się do działań profilaktycznych. Działania te mają na celu zwiększenie świadomości wśród młodzieży oraz pogłębienie podstawowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, głównie wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miejscowości, takich jak np. Proszenie.

Rezultatami projektu „Wypadek – reaguję – pomagam” jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poza tym wyposażymy uczniów szkoły w kamizelki odblaskowe w celu poprawienia ich bezpieczeństwa nie tylko w drodze do szkoły.

Po zakończeniu działań szkoleniowych odbędzie się piknik: „Mundurowi dzieciom. Wypadek – reaguję – pomagam” do udziału w którym zostaną zaproszeni uczestnicy projektu, rodzice, nauczyciele oraz społeczność lokalna.