Niezwykła lekcja historii miała miejsce 20 listopada br. w Proszeniu za sprawą Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu. W sali ludowej OSP odbyło się bowiem uroczyste podsumowanie realizowanego projektu pt. „Niepodległość niejedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.  

Projekt obejmował działania o charakterze edukacyjno-patriotycznym, których realizacja przyczyniła się do upowszechniania i wzrostu wiedzy wśród mieszkańców Gminy Wolbórz oraz gmin ościennych na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym. Stworzył także okazję do wspólnego świętowania niepodległości naszej ojczyzny. Zakładał stworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej upamiętniającej losy lokalnych bohaterów, w tym kpr. „Kosa” Józefa Swarbuły i jego oddziału Z-1 oraz walki niepodległościowe podczas II wojny światowej prowadzone, m.in. na terenie miejscowości Proszenie, Wolbórz, Gazomka, Polichno, Żarnowica, a także organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego, zajęć edukacyjno-warsztatowych, gry terenowej dla dzieci i młodzieży, quizu historycznego, konkursu fotograficznego, festiwalu pieśni patriotycznych oraz koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego. Partnerami Stowarzyszenia w realizacji projektu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Komornikach i Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu. W pomoc przy realizacji działań włączył się także aktywnie Urząd Miejski w Wolborzu na czele z Burmistrzem Andrzejem Jarosem.

W uroczystości podsumowania projektu udział wzięli licznie przybyli goście: Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, zastępca Wójta Gminy Moszczenica Agata Biesaga, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Klewin, Radny Rady Miejskiej Paweł Swarbuła, proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu ks. Tomasz Owczarek, Skarbnik Gminy Wolbórz Izabela Midera, pracownik Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Łodzi Paweł Wąs, który wygłosił wykład nt. życia i losów Józefa Swarbuły ps. „Kosa”, Prezes Zarządu SPW Teresa Duda oraz członek Zarządu SPW Bogdan Szulc, muzyk ludowy i kompozytor Jan Łaski, dziennikarz i nauczyciel Paweł Reising, dyrektor WCK Kamila Dubilas-Boroń, dyrektorzy szkół z terenu gminy Wolbórz i Moszczenica: Dorota Gieszcz, Grzegorz Adamaczyk, Anna Drozdowska, Maria Bylinka, Andrzej Szklarek, Edyta Gajda-Gawryszczak, sołtys sołectwa Proszenie Lech Sońta wraz z rada sołecką, przewodnicząca KGW w Proszeniu Urszula Mazurkiewicz, prezes OSP w Proszeniu Ryszard Mazurkiewicz, przewodniczący Rady Rodziców przy SP w Proszeniu Krzysztof Stębelski wraz z członkami Rady, córki Józefa Swarbuły „Kosa” Joanna Gurna, Lidia Łaska, Zofia Swarbuła, fotograf Krzysztof Ostalak, nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu gminy Wolbórz i Moszczenica oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, pasjonaci historii.

Uroczystość uświetniły występy laureatów Międzyszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, który był jednym z działań ww. projektu. Zaprezentowano także tablice upamiętniające lokalnych bohaterów oraz wydarzenia z okresu II wojny światowej, w których brali udział. Tablice te staną na Historycznej Ścieżce Edukacyjnej, która przechodzić będzie przez miejscowości: Polichno-Proszenie-Gazomka-Wolbórz-Żarnowica. Przedstawiono też folder informacyjno-edukacyjny, w którym odnajdziemy wspomnienia lokalnych żołnierzy i partyzantów. Podsumowano i nagrodzono uczestników Międzyszkolnego Quizu Historycznego oraz konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży. Zebrani na uroczystości goście mogli obejrzeć wystawę pokonkursową zdjęć nadesłanych na konkurs.

Projekt stawiał na aktywną współpracę Stowarzyszenia ze szkołami, podmiotami i instytucjami lokalnymi, pasjonatami historii i fotografii, przyjaciółmi stowarzyszenia oraz ze wszystkimi mieszkańcami gminy Wolbórz, gmin ościennych oraz powiatu. Działania wzmocniły poczucie wspólnoty, wpłynęły na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, a także promowały inicjatywy oddolne zgłaszane przez społeczność lokalną.

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny udział w działaniach projektowych i ich dalszą promocję w środowisku.