24 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji historii, na której przybliżone zostały dzieje naszego regionu w okresie II wojny światowej. Zajęcia te zorganizowane zostały w ramach projektu "Niepodległość nie jedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności", dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".
Chętni uczniowie, na potrzeby tych zajęć, wykonali prace dodatkowe. Amelia Midera przedstawiła ciekawą prezentację pt. "Czasy okupacji niemieckiej na ziemiach wolborskich", Nikodem Malec z Jakubem Adamkiem przygotowali prezentację zatytułowaną "Proszenie w czasie wojny", Zuzanna Rosiak z Zuzanną Sońtą wykonały plakat, na którym przybliżyły dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszeniu, a Oliwia Szczecińska zaprezentowała tomaszowski Plac Kościuszki na starych fotografiach. 
Nadrzędny cel lekcji poświęconej edukacji regionalnej,  którym jest kształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości poprzez wyposażanie ich w bogatą wiedzę o regionie i umiejętne powiązanie jej z rzeczywistością narodową oraz umacnianie ich więzi z najbliższym środowiskiem rodzinnym, regionem oraz krajem uważamy za osiągnięty.