W dniu 6.10.2019 Aktywni24 zorganizowali comiesięczne spotkanie robocze grupy, podczas którego doprecyzowano zapisy w kontrakcie grupy oraz omówiono wyniki dotyczące ilości bocianów w gm. Wolbórz na podstawie zebranych wywiadów z mieszkańcami sołectw. Każdy z młodych ludzi przygotował na tę okoliczność mapki danych miejscowości z danymi. Młodzież określiła także plany projektowe na najbliższy miesiąc oraz podzieliła między sobą zadaniami do wykonania. Pracując w grupach nasza młodzież uczy się współpracy i prezentacji wykonanych działań na forum grupy.
Pozostałe relacje z działań młodzieży na Instagramie  i Fb projektu.