Choć rok szkolny rozpoczął się w naszej szkole, tak jak we wszystkich polskich szkołach, 2 września, to równie ważną datą był dla nas 20 września br.

Tego dnia, bowiem, odbyła się uroczystość otwarcia naszej szkoły, po przeprowadzonym gruntownym remoncie. Placówka została rozbudowana – dobudowano nowe pomieszczenia dla Oddziału Przedszkolnego, wymieniono źródła ogrzewania oraz dostarczające energię – zamontowano ekologiczne rozwiązania w postaci pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, wymieniono okna, drzwi oraz odmalowano i odświeżono pomieszczenia szkolne. Cały budynek został poddany termomodernizacji. Było to możliwe, dzięki pozyskanym przez samorząd Gminy Wolbórz środkom z Unii Europejskiej oraz przekazanym na ten cel, za zgodą Rady Miejskiej, środkom własnym samorządu. Uroczystość otwarcia szkoły po remoncie zaszczycili swoją obecnością liczni goście: Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, członek zarządu Powiatu Piotrkowskiego pani Elżbieta Ościk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego pan Michał Szymański, Burmistrz Wolborza pan Andrzej Jaros oraz zastępca burmistrza pan Dymitr Jędryka, sekretarz Gminy Wolbórz pani Elżbieta Bijoch, skarbnik Gminy Wolbórz pani Izabela Midera, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Klewin wraz z radnymi: Barbarą Dziubałtowską, Danutą Gwóźdź, Pawłem Swarbułą, Krystianem Smejdą, Barbarą Sobczak, Jolantą Latochą, Aliną Krakowiak, Grzegorzem Gonciarzem, Krzysztofem Czaplą, Bogdanem Pytlem, zastępca wójta Gminy Moszczenica pani Agata Biesaga, kierownik i dyrygent chóru Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” pan Mirosław Ziomek oraz artystka baletu pani Justyna Grobelna, sołtysi: sołectwa Proszenie pan Lech Sońta wraz z Radą Sołecką Danutą i Arkadiuszem Kopińskimi oraz Marceliną i Grzegorzem Latochami, sołectwa Kuznocin pani Cecylia Świątek, sołectwa Lubiatów pani Anna Gurdziołek, sołectwa Młynary pani Barbara Jagodzińska, Komendant Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Krzysztof Mikułowski, dyrektor WCK pani Kamila Dubilas-Boroń, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wolbórz: wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Wolborzu pani Beata Kulińska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Komornikach pani Dorota Gieszcz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Goleszach Dużych pani Anna Drozdowska, dyrektor Zespołu Szkół CKU w Wolborzu pani Dagmara Razik, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wolborzu pani Iwona Glejzer, wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola EkoLudek pani Karolina Mirowska, dyrektor Domowego Przedszkola Pani Anna Jeżak,
proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu ks. Kanonik Tomasz Owczarek, władze oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu: pan Krzysztof Świątek, państwo Jadwiga i Julian Rytychowie, prezesi i przewodniczący organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wolbórz: WTKiT pani Jadwiga Banaszkiewicz, Stowarzyszenia Senior Uśmiech pan Jerzy Goszcz i Bogumiła Mazurkiewicz, Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Pani Elżbieta Bąk, prezes Spółki KOM-WOL pan Krzysztof Dziubałtowski, prezes OSP w Proszeniu pan Ryszard Mazurkiewicz, przewodnicząca KGW w Proszeniu pani Urszula Mazurkiewicz, przedstawiciel Centrum Rozwoju i Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi pani Wioletta Gawrońska, współwłaściciel firmy ESINVEST pani Agnieszka Czołnik, przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Proszeniu: panie Barbara Świątek, Katarzyna Gielec, Paulina Wójcik, rada pedagogiczna przy SP w Proszeniu, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice uczniów i przedszkolaków. Uroczystość poprowadziły panie: prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu Iwona Czapla oraz dyrektor szkoły Edyta Gajda-Gawryszczak, które to podziękowały władzom gminy za wsparcie i pomoc okazane naszej szkole, przypomniały jej historię oraz fakt przejęcia placówki przez Stowarzyszenie, wręczyły, wraz z Burmistrzem Wolborza Andrzejem Jarosem, specjalne podziękowania tym wszystkim, którzy angażują się w działania na rzecz szkoły. Na zakończenie uroczystości, uczniowie przedstawili krótką część artystyczną, a reaktywowany przez Stowarzyszenie Dziecięcy Zespół Ludowy „Proszeniacy”, zaprezentował się wszystkim w tańcu ludowym. I choć pogoda w tym dniu nie rozpieszczała nas, atmosfera była niezwykle doniosła i gorąca. Goście gratulowali pięknej szkoły, władze placówki oraz jej pracownicy dumnie prezentowali odnowione pomieszczenia, a dzieciaki uśmiechnięte i radosne opowiadały wszystkim jak fajnie jest uczyć się w Szkole Podstawowej w Proszeniu.