W roku szkolnym 2019/2020 będzie nadal obowiązywał rządowy program bezpłatnych podręczników dla uczniów klas I-VIII.

Zgodnie z nim rodzice zakupują wyłącznie podręczniki do religii, wychowania do życia w rodzinie oraz języka niemieckiego (klasy IV-VI). 
Zakup materiałów edukacyjnych do nauki w oddziale przedszkolnym zostanie przeprowadzony na zasadach jak w latach ubiegłych ( szkoła dokona zakupu, rodzice pokrywają koszty )