W Szkole Podstawowej w Proszeniu matematyka po nowemu!

Pracownia matematyczna wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. Zakupiono wyposażenie do sali matematycznej. Oprócz nowych ławek i krzeseł zakupiono zestaw interaktywny (automatyczny ekran, rzutnik) oraz sprzęt komputerowy. Pojawiły się także nowe modele ostrosłupów i graniastosłupów – przezroczyste, z wyznaczonymi istotnymi przekątnymi, co stanowi bardzo dużą zaletę w przyswajaniu wiedzy ze stereometrii. Pracownia dysponuje także przyrządem do tworzenia brył obrotowych. W naszej matematycznej krainie pojawił się również nowy komplet magnetycznych przyrządów tablicowych (linijka, ekierki, kątomierz, cyrkiel i wskaźnik). Dodatkowo dysponujemy magnetycznym prostokątnym układem współrzędnych, wyjątkowo ważnym dla klas starszych.

W pracowni funkcjonuje nieduża biblioteczka matematyczna złożona z podręczników szkolnych dla klas IV – VIII, z których można korzystać podczas lekcji matematyki. Znajdziemy tu także propozycje różnych zadań dodatkowych, gromadzone przez opiekuna pracowni, jak i zadań olimpijskich, czy wszelkie próbne arkusze egzaminacyjne
dla ósmoklasistów – wszystkie materiały można skserować; często wykorzystywane są podczas lekcji w celu rozszerzania wiedzy. Materiałów konkursowych jest wiele – w końcu nasi uczniowie bardzo często biorą udział w ogólnopolskich olimpiadach matematycznych, przeprowadzanych właśnie w gościnnej sali nr 7.

Nowoczesna pracownia matematyczna to taka, w którą również uczniowie mają swój wkład – w sali nr 7 można podziwiać plansze dydaktyczne wykonane samodzielnie przez naszych uczniów, które na co dzień dobrze spełniają swą rolę. Mamy również kilka eksponatów brył, stworzonych przez młodsze klasy. W pracowni znajdziemy także specjalną półkę z dziełami uczniów, powstałymi w ramach zajęć naukowo – technicznych. Kto pragnie ujrzeć matematyczny czołg czy głośnik w kształcie walca – zapraszamy!

Stawiamy na kreatywność – w pracowni znajdziemy także kącik gier planszowych,
w większości matematycznych oraz technicznych. Dla młodszych – fascynujące, matematyczne mandale oraz ciekawe krzyżówki matematyczne! Co roku w naszej szkole odbywa się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, stąd dysponujemy także licencjonowanymi Kartami Grabowskiego oraz skakankami – w końcu warto łączyć naukę tabliczki mnożenia
z ruchem!

Sala nr 7 pełni również funkcję klasy wychowawczej uczniów klas VII – VIII.
W wielu miejscach pracowni znajdziemy zatem sympatyczne akcenty w postaci różnych zdjęć klasowych z ważnych wydarzeń. Mamy także kilka roślinek, o które sumiennie dbają uczniowie klasy VII.

          Wszystkie wymienione aspekty sprawiają, że nauczanie matematyki w naszych progach jest  nowoczesne, atrakcyjne i przyjemniejsze, co jest bardzo ważne w kontekście trudności, jakie mają uczniowie polskich szkół w poznawaniu tajników tego przedmiotu. Być może też wszelkie podejmowane działania zachęcą dalej uczniów do rozwijania swoich talentów poprzez udział w olimpiadach i konkursach matematycznych!