Spis treści

Historia naszej szkoły

Historia szkoły w Proszeniu jest bardzo bardzo długa i bogata. Początki zorganizowanej edukacji we wsi miały miejsce w 1913 roku, kiedy to z inicjatywy Jana Przybyła i przy poparciu wszystkich mieszkańców wsi utworzono szkołę, składającą się z dwóch oddziałów i mieszczącą się w prywatnym budynku p. Stanisława Przybyła w Proszeniu Nowym. 

W 1925 roku na wydzielonym gruncie 30 arów ziemi mieszkańcy Proszenia w czynie społecznym wybudowali budynek szkolny wraz z remizą strażacką, który przeznaczono na 4-klasową szkołę powszechną. Szkoła w takiej formie przetrwała do 1951 roku. Utworzono w międzyczasie klasę piątą, szóstą i siódmą. 

W związku z dynamicznym rozwojem szkoły dawały znać o sobie trudne warunki lokalowe. Podjęto próby rozwiązania tego problemu, których efektem stała się budowa nowego obiektu szkolnego. Latem 1966 roku oddano do użytku budynek wzniesiony z funduszy państwowych przy pomocy społeczności lokalnej.

W 2004 roku przy szkole powstał Dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Proszeniacy”, a 11 czerwca 2006 roku szkole nadano imię Miry i Tadeusza Sygietyńskich. Szkoła do dzisiaj kultywuje tradycje założycieli MAZOWSZA, jedynego w swoim rodzaju i największego zespołu ludowego na świecie. 

Kolejne lata były dla szkoły mniej spokojne. Niż demograficzny spowodował, że w Proszeniu tak jak i w innych szkołach malała liczba uczniów, utrzymanie szkoły stało się bardzo kosztowne dla samorządu. We wrześniu 2015 roku Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros na spotkaniu z mieszkańcami wsi przedstawił różne możliwości utrzymania szkoły we współpracy ze społecznością lokalną. I tak 15 października powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu, której podstawowym celem było przejęcie szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym i jej prowadzenie. Wiarę pokładał w tej inicjatywie i pomagał w jej realizacji Andrzej Jaros Buristrz Wolborza. Udało się. 

Na przełomie roku 2017/2018 wyremontowano boisko sportowe, powstał piękny obiekt wielofunkcyjny z boiskiem do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego, dostępny dla uczniów i mieszkańców miejscowości. Od stycznia do września 2019 r. przeprowadzony gruntowny remont szkoły, którego wartość wyniosła blisko 2,2 mln zł.