Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Proszeniu

w ramach projektu

"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2"

POWR.02.14.00-00-1007/19

 

Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu stanęła przed nowym wyzwaniem edukacyjnym. Od 1 czerwca 2020r. powołano przy niej Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.

 

Głównym celem działalności LOWE jest nawiązanie do idei uczenia się przez całe życie, która dotyczy uczenia się w różnych formach i miejscach oraz na wszystkich etapach życia. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców gminy i powiatu zostaną zorganizowane, od października 2020 r., warsztaty, szkolenia, wyjazdy edukacyjne, które pozwolą zdobyć nowe umiejętności, kompetencje i doświadczenie, bądź po prostu spotkać się w gronie osób o tych samych zainteresowaniach. Oferta zajęć będzie na bieżąco aktualizowana i „szyta na miarę”, tak by każda zainteresowana grupa dorosłych mogła skorzystać z wsparcia. Udział uczestników we wsparciu LOWE jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą Krakowie wdrażanej w ramach POWER.02.14.00-00-1007/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasoby kadrowe szkoły oraz nowoczesna baza dydaktyczna placówki stały się podstawą do powstania lokalnego ośrodka aktywizacji osób dorosłych i społeczności lokalnej. Dotychczasowa działalność szkoły zostaje zatem rozszerzona o edukację osób dorosłych.

Szczegółowe informacje dostępne będą w powstałym LOWE przy Szkole Podstawowej w Proszeniu oraz na stronie www.spproszenie.pl

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.