Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej

 

Szkoła w oparciu o potencjał, zasoby, instytucje lokalne i współpracę ponadlokalną będzie tworzyła ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta ta nie będzie opierała się na programach nauczania i podręcznikach stosowanych w edukacji, ale na diagnozie dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencji oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Na tej podstawie powstanie oferta różnych treści i form uczenia się.  

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam w zaplanowaniu działań wspierających rozwój kompetencji osób dorosłych w społeczności lokalnej.

Oferta działań LOWE w Proszeniu będzie dostępna na stronie szkoły od października.

 

ANKIETA