WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 marca 2017 r.

(Dz. U. poz. 1603 z 2019 r. poz. 318 i 1093)

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

  • 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych - do 8 dni;

 

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 marca 2017 r.

(Dz. U. poz. 1603 z 2019 r. poz. 318 i 1093)

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2021 (czwartek)

Dzień dyrektorski

 

15.10.2021 (piątek)

Dzień dyrektorski

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1.11.2021 (poniedziałek)

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2021 (czwartek)                                 

 

 

12.11.2021 (piątek)

Dzień dyrektorski

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12.2021 – 2.01.2022

 

  22.12.2021 (środa)  Dzień dyrektorski

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

6.01.2022 (środa)

 

 

7.01.2022 (piątek)

Dzień dyrektorski

FERIE ZIMOWE

14.02.2022- 27.02.2022

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14.04.2022 – 19.04.2022

 

 

 

02.05.2022 

Dzień dyrektorski

ŚWIĘTO konstytucji 3 maja

3.05.2022 (wtorek)

 

EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY

24.05.2022

Dzień dyrektorski

25.05.2022

Dzień dyrektorski

26.05.2022

Dzień dyrektorski

BOŻE CIAŁO

16.06.2022 (czwartek)                                  

 

 

17.06.2022 (piątek)

Dzień dyrektorski

KONIEC ROKU

24.06.2022 (piątek)