WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 marca 2017 r.

(Dz. U. poz. 1603 z 2019 r. poz. 318 i 1093)

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

  • 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych - do 8 dni;

 

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 marca 2017 r.

(Dz. U. poz. 1603 z 2019 r. poz. 318 i 1093)

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2020

Dzień dyrektorski

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2020                                  

 

 

21.12.2020

Dzień dyrektorski

22.12.2020

Dzień dyrektorski

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12.2019 – 1.01.2021

 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

6.01.2021 (środa)

 

FERIE ZIMOWE

1.02.2021- 14.02.2021

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01.04.2021 – 6.04.2021

 

 

ŚWIĘTO konstytucji 3 maja

3.05.2021

 

EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY

25.05.2021

J. polski

26.05.2021

Matematyka

27.05.2021

Język angielski/język niemiecki

 

28.05.2021

Dzień dyrektorski

BOŻE CIAŁO

3.06.2021                                  

 

 

4.06.2021

Dzień dyrektorski

KONIEC ROKU

25.06.2021