PRZEWODNICZĄCA:
Paulina Kaźmierczak
ZASTĘPCA:
Małgorzata Mazurkiewicz
CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:
Aneta Midera 
Aleksandra Góźdź
Kinga Olejniczak