7 września 2019 r. spotkaliśmy się "Aktywni24" w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole z p. Pawłem Kowalskim.

Podczas spotkania przedstawiliśmy nasze pierwsze działanie w projekcie, które polegało na zebraniu informacji na temat ilości gniazd i bocianów w naszej gminie. W tym celu przeprowadziliśmy krótkie wywiady z mieszkańcami wybranych przez nas sołectw. Tym samym pokonywaliśmy wewnętrzny strach związany z nawiązywaniem rozmowy z nieznanymi sobie ludźmi.
Na bazie zdobytych informacji powstanie m.in. mapa obrazująca liczbę gniazd i bocianów w gm. Wolbórz. Niestety musimy stwierdzić, że bocianów naszej gminie jest bardzo mało.

Podczas całego spotkania świetnie się bawiliśmy.