Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie Erasmus+ dla dorosłych.

Tytuł projektu to ”Empowering parents and families for active social inclusion and resilience” (EPSIR)- „Wsparcie  rodziców i rodzin w celu integracji społecznej  i pokonywaniu trudności”.

Koordynatorem projektu jest organizacja pozarządowa z Oslo, a pozostali partnerzy są z Chorwacji, Finlandii oraz Grecji.

Dzięki temu projektowi będziemy mogli poznać problemy rodziców i rodzin w krajach partnerskich oraz dowiedzieć się, jak im pomagać. Będzie to też okazja, żeby podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie pracy z dorosłymi.