Wielkimi krokami zbliża się kolejna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego  zapraszamy  do udziału w kolejnym projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Proszeniu pn. „Wolność nie jedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności”, który jest dofinasowany z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.  Jest to niebywały sukces dla naszego Stowarzyszenia, bowiem projekt ma za zadanie upamiętnienie lokalnych bohaterów i wydarzeń ważnych dla budowania tożsamości naszej małej ojczyzny.

Zadaniem głównym w projekcie jest utworzenie Historycznej Ścieżki Edukacyjnej upamiętniającej losy lokalnych bohaterów, m.in. kpr. „Kosa” Józefa Swarbułę i jego oddział Z-1 oraz walki niepodległościowe podczas II wojny światowej prowadzone na terenie wsi Proszenie oraz miejscowości ościennych.

Działaniami uzupełniającymi do zadania głównego będą m.in.: założenie działów "Regionalia” w szkolnych bibliotekach, panel dyskusyjny dla mieszkańców Gminy Wolbórz i zaproszonych gości, gry, warsztaty edukacyjno-historyczne, konkursy i quizy dla dzieci a także Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się w Proszeniu w dn. 07.11.2019r. Planujemy także postawienie tablic okolicznościowych w miejscowościach, przez które będzie przechodzić Ścieżka oraz wydanie folderu edukacyjno-informacyjnego.

Wisienką na torcie, która uświetni i wzmocni nasze działania związane z budową Ścieżki, będzie koncert Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który odbędzie się dn. 15 listopada 2019r. o godz. 19.00 w Hali Sportowej w Wolborzu, a wstęp na niego będzie bezpłatny,  honorarium dla artystów zostanie pokryte w całości z pozyskanego projektu!

Uroczyste podsumowanie działań projektowych, połączone z otwarciem Historycznej Ścieżki Edukacyjnej oraz rozstrzygnięciem konkursów i quizów odbędzie się w Proszeniu 20 listopada 2019r.

Partnerami Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu w realizacji projektu są: Burmistrz Wolborza p. Andrzej Jaros, Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza, Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Komornikach.

Zainteresowanych projektem odsyłamy na stronę internetową www.spproszenie.pl. Szczegółów szukajcie także w mediach społecznościowych i prasie lokalnej, gdzie będziemy publikować bieżące informacje odnośnie projektu oraz plakatach reklamowych, które już niebawem pojawią się na terenie Gminy.